Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

Юсупова Рита Орозбековна

Заглавие:

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭМПИРИКАЛЫК ЖАНА ТЕОРИЯЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕРДИН БАЙЛАНЫШЫ

Год издания:

2021

ВАК:

09.00.01 – онтология жана таанып-билүү теориясы

Ключевые слова:

Таанып-билүү структурасындагы эмпирикалык жана теориялык деңгээлдердин ордун, маани-маңызын, фундаменталдык мааниси, алардын байланышын детерминациялаган категорияларды, мыйзам ченемдерди талдоо жана бул байланыштарды азыркы илимий таанымдын динамикасына проекциялоо.

Анотация:

Азыркы ааламдашуу мезгилиндеги башкы маселелердин бири бул - ар бир улуттун этникалык аңсезиминдеги өнүгүүнүн прогрессивдүү платформасын тандап алууда жана жалпы жамааттын руханий баалуулуктарын инновациялык структурага багыттоодо турат. Кыргыз элинин атадан-балага өткөн, улуу муундардын сергек акылынан жаралган элдик оозеки чыгармаларындагы же салттуу билимдериндеги концептуалдык көз караштардын маңызынан ушундай альтернативаны көрүүгө болот. Салттуу билимдердин мазмунунда кыргыз элинин мындан ары бакубат жашоосу үчүн негиз боло ала турган маданий, социалдык, билим берүүчүлүк, экономикалык баалуулуктар камтылган. Аларды изилдөө улуттук кайра жаралуу процессин жөнгө салууда маанилүү ролду ойнойт.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Автореферат Юсуповой Р.О. (кыргызский вариант).pdf

496.62 Kb

273


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF