Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

Б Е К Г ЕМ И РО В А АЙН А Г У Л К АШ К А Р Б А Е В Н А

Заглавие:

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

Год издания:

2009

ВАК:

07.00.02 – Ата Мекен тарыхы

Ключевые слова:

«Кыргызстандын айыл чарбасы " жана айыл-кыштактардын социалдык турмушу» деген монографиясында архивдик, статистикалык материалдар

Анотация:

Кыргызстанда өнуккөн демократиялык коомду курууда жана бул процессти илимий тушунууде облустардын социалдык-экономикалык енугушунун маселелери зор кызыгуу туудурат. Мына ошондуктан Кыргызстандын социалдык-экономикалык турмушун изилдееге, андагы топтолгон маселелерди чечууге арналган илимийизилдеелерду жургузуу азыркы учурдун талабы болуп калды. Кыргызстандын социалдык-экономикалык жалпы турмушун иликтеп изилдөөдө региондордун абалын талдоо актуалдуу маселелерден экендиги талашсыз, себеби мамлекеттин экономикалык жактан енугушу олкенун административдик-аймактык тузулуштерунун социалдык-экономикалык абалынын децгээли менен аныкталары белгилуу. Нарын облусу айыл-чарбалуу регион болуп, анда жашаган калктын, басымдуу көпчулугу айыл жергесинде жайгашкандыктан, айылдардагы топтолгон социалдык маселелерди чечууде айыл-чарба өндурушу өзгөчө орунда турат. Дал айыл чарбасы өнуккөн учурда гана тигил же бул мамлекеттин калкынын материалдык жыргалчылыгы камсыз болуп, кептеген социалдык маселелер ийгиликтуу чечилээрин дуйнелук тажрыйба айкындаган.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты за 2009г.


Имя файла

Размер

Просмотров

Бектемирова Айнагул К..pdf

725.73 Kb

1236


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF