Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

ШАРШЕНАЛИЕВ УЛАН АЛТЫМЫШОВИЧ

Заглавие:

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

Год издания:

2012

ВАК:

09.00.11 – социалдык философия

Ключевые слова:

ислам, мусулман уюмдары, коомдук-саясий жашоосунда, Кыргызстандын

Анотация:

Ислам дининин, анын негизги агымдарын, кыймылдарын жана уюмдарын, ошондой эле анын заманбап абалынын өн‰г‰ш‰нө жана жайылтылышына ар тараптуу баа бер‰‰ – учурдагы реалдуулуктун талаптары. Ушул жана башка көйгөйлөргө илимий талдоо ж‰рг‰з‰‰н‰н зарылдыгы диний экстремизмдин активдеш‰‰с‰ менен гана эмес, диний окуулардын адеп-ахлактык багыттарын изилдөө, калктын ар кыл социалдык катмарлары тарабынан идеялык-диний баалуулуктарга болгон кызыгуусу менен т‰ш‰нд‰р‰лөт. Диний кыймылдардын, агымдардын жана уюмдардын тарыхый тамырларын, идеологиялык жана саясий-укуктук негиздерин, Кыргызстандын дин тутумунун өзгөчөл‰ктөр‰н терењ жана ар тараптуу окуп ‰йрө퉉 зарыл. Бул ишти ж‰рг‰з‰‰н‰н зарылдыгы ислам фундаментализминин чегине жеткен формалары тарабынан боло турган коркунучтун сакталышы менен байланыштуу, алар Кыргызстанда өз‰н‰н туруксуздаштыруучу ролун ойногонго, демократиялык процесстерге, коомчулуктагы улуттар аралык жана конфессиялар аралык макулдашууларга тескери м‰нөздө таасир тийги牉гө жөндөм䉉. Ушул бардык жана башка татаал көр‰н‰штөрд‰ кылдат иликтөө, заманбап диний кырдаалды т‰ш‰н‰‰, Кыргызстанда мусулман уюмдарынын андан ары өн‰г‰‰с‰н‰н илимий негизделген божомолун т‰з‰‰ ‰ч‰н баштапкы мааниге ээ.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Шаршеналиев Улан Алтымышович.pdf

349.87 Kb

148


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF