Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

Осмонова Наргүл Ыманалиевна

Заглавие:

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

Год издания:

2013

ВАК:

10.02.01 – кыргыз тили

Ключевые слова:

фразеологизмдер

Анотация:

Кадыресе сөздөр сыяктуу эле тилибиздин курулуш материалы болуп эсептелген фразеологизмдер көркөм каражаттар-дын ичинен өзгөчө орунда турат. Бул болсо алардын табиятынын татаалдыгы, аткарган функциясынын көп кырдуулугу менен шартталат. Кийинки мез-гилде [2007-2009] кыргыз тилиндеги фразеологизмдер боюнча эки докторлук иш жакталгандыгы белгилүү. Ошого карабай, биринчиден, фразеологизмдер-дин стилистикалык табияты, көркөм чыгармада колдонулуу өзгөчөлүгү, поэ-тикалык кызматы өңдүү олуттуу маселелерди өз алдынча, атайын изилдөө талапка ылайык. Бул жагынан алганда, жогорудагы маселелердин айрым бир жактарын гана камтыган А.Назаровдун [1998] эмгегин эске албаганда, кыр-гыз тил илиминде атайын иликтөөлөрдү учурата албайбыз.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Автореф. Н.Осмонова.pdf

515.63 Kb

172


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF