Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

Кубатова Айида Эсенкуловна

Заглавие:

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

Год издания:

2013

ВАК:

07.00.02 – Ата мекен тарыхы

Ключевые слова:

Көз карандысыздыктын шартында ХIХ кылымдын баш чени – ХХ кылымдын башында пайда болгон коомдук түзүлүштү, элдин турмушун, аң сезимин өзгөртүүгө, ошондой эле улуттук руханий баалуулуктарды сактоого багытталган жадидчилик кыймылынын бүгүнкү күндөгү жаңыланууларга үндөштүгү

Анотация:

Кыргызстандын эгемендүү өлкө болгону жана буга байланыштуу жаңы социалдык-саясий өзгөрүштөр коомдук аң-сезимди да бир кыйла өзгөртүүлөргө дуушарлантты. Мындай шартта өткөн тарыхты объективдүү чагылдыруу – жалпы улуттук биримдүүлүктүн, көз каранды эместиктин калыптануусунун жана мекенчилдикке тарбиялоонун негизги факторлорунан болуп калат. Өткөөл мезгилдин шартында Кыргызстан үчүн, коомдук турмуштун көп кырдуу жактарын дыкаттык менен карап чыгып баа берүү, руханий баалуулуктарды кайрадан жандандыруу – бүгүнкү күндүн маанилүү маселелеринин бири.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Автореф кыргызча Кубатовой Аийиды.pdf

420.51 Kb

150


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF