Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

ОРМОНБЕКОВА АРДАКБҮБҮ

Заглавие:

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

Год издания:

2012

ВАК:

10.02.01- кыргыз тили

Ключевые слова:

синонимдер, парафраза, плеоназм, кайталоо

Анотация:

Таанып – билҥҥнҥн орчундуу бир бөлҥгҥн көркөм таанып – билҥҥ тҥзөт, ал эми көркөм таанып–билҥҥнҥ көркөм адабиятсыз элестетҥҥгө таптакыр мҥмкҥн эмес. Демек, мындагы башкы нерсе – бул көркөм чыгарманы канткенде толук, терең таанып – билсе болот, мунун жолдору, каражаттары барбы деген суроо болууга тийиш. Мындай жол, каражаттардын бири көркөм чыгарманын тилин иликтөө, окуп ҥйрөнҥҥ экендигин турмуш эчак эле далилдеп көрсөткөн, ошондуктан кыргыз тил таануусунда да бул илимдин калыптана башташы менен көркөм чыгарманын тили, көркөм текст Ж. Мамытов, С. Өмҥралиева, С. Мусаев, Т. Маразыков, А. Жалилов, Т. Аширбаев, А. Оморов өңдҥҥ илимпоздор тарабынан лингвистикалык жана лингвостилистикалык багытта изилденип келген.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Ормонбекова Ардакбүбу.pdf

449.09 Kb

200


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF