Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

БИЙГЕЛДИЕВА НУРЖАН АБДЫГУЛОВНА

Заглавие:

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

Год издания:

2012

ВАК:

13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили)

Ключевые слова:

кыргыз тилинин системалуу курсунда окуучу-лардын байланыштуу кебин өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздерин иштеп чыгуу жана аны педагогикалык эксперименттен сыноодон өткөрүү

Анотация:

Кыргыз Республикасынын мектептеринде предметтик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын кыргыз тили бөлүмүндө: «…кеп ишмердиги мектептеги тил боюнча билим берүүнүн негизин түзөт, ал эми тилдик материал жана тилдик система кеп ишмердигине окутуунун каражаттары болуп саналат»1 - деп кыргыз тилин окутуунун максаты ачык көрсөтүлгөн. Ошол эле стандарттын 175-бетинде: «тилдик материал - ошол тилде түзүлгөн тексттердин жыйындысы»,- деп, ал эми «тилдик система - фонетика, сөздүк состав, грамматика» экендиги белгиленген. Мындан улам кыргыз тилин орто мектептерде окутуунун мазмунун тилдик система, тактап айтканда, тилдин фонетикалык түзүлүшү , сөздүк составы, морфология менен синтаксиси түзбөстөн, жандуу жана максаттуу сүйлөшүүгө, баарлашууга багыттап окутуу зарылдыгы белгиленүүдө. Демек, грамматикалык-теориялык материалдар окуучуларды байланыштуу кепке үйрөтүүнүн каражаты катары кызмат кылууга тийиш.

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Автореферат_Бийгелдиева Н.А..pdf

1.43 Mb

327


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF