Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Просмотр материала

Автор:

АБЖАЛОВ ТУРСУНМАМАТ

Заглавие:

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

Год издания:

2012

ВАК:

09.00.03 – философиянын тарыхы

Ключевые слова:

Калыгулдун натурфилософиялык, саясий-социалдык, этикалык жана эстетикалык идеяларын концептуалдуу талдоо диссертациялык иштин негизги максаты болуп саналат.

Анотация:

Калыгул табияттын жана коомдун кубулуштарын, бөтөнчө XIX кылымда кыргыз коому башынан кечирген тарыхый окуялардын себеп-натыйжасын негизинен объективдүү билип-түшүнүүгө жана жыйынтык чыгарууга аракет жасаган. Акындын философиялык ой-пикири илимий-теориялык концепциялар формасында эмес, көркөм чыгарма каражаты аркылуу берилүүчү практикалык мааниге ээ. Акылмандын онтологиялык-гносеологиялык натурфилософиялык маанайдагы дүйнө түшүнүмдөрү анын коомдогу реалдуулукту туура өздөштүрүшүнө идеялык база болгон

Выбор языка:

Кыргызский

 

Коллекция:

Авторефераты к диссертациям


Имя файла

Размер

Просмотров

Абжалов Турсунмамат.pdf

248.24 Kb

323


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF