Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


01.

Коллекции

Просмотр


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Коллекции

Кыргыз тилиндеги китептер


Дата

Заглавие

Автор

2016

Манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү

Абакиров Курманбек

2015

Азыркы кыргыз тили: фонетика жана фонология

Садыков Т., Токтоналиев К.

2015

Азыркы кыргыз тили (Стилистика)

1928

Эне тилибиз

Тыныстанов Касым

1934

Кыргыз тилинин морфологиясы

Тыныстанов Касым

2013

Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө (илимий -тарыхый изилдөөлөр)

Оморов А.

2010

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

Акматалиев А.(Мелис)

2009

Кыргыз тилинин морфологиясынын жана лексикологиясынын маселелери

Карымшакова А.Т.

2018

Кыргыз макалдарындагы антонимдердин семантика-стилистикалык таюияты

Исраилова Д.А.

2018

Орто (IX-XV кк.) жана жаны (XVI-XIX кк.) доордогу кыргыз тили

Жумалиев Жээнкул

2018

Академиялык илим: Тил жана адабият

Улуттук академия


Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Digrary 1.3.0.370 UTF